LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020

    Witam na stronie dotyczącej realizacji projektu badawczego zatytułowanego:

„Opracowanie skutecznej metody wytwarzania powłoki przeciwdziałającej powstawaniu

korozji biologicznej w oparciu o dwufunkcyjne związki krzemoorganiczne”.

Projekt nr LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020 finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER XI. (XI edycja programu LIDER - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Portal Gov.pl (www.gov.pl)). Prace badawcze prowadzone są na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii | Wydział Chemii (amu.edu.pl)).