LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020

      Cel Projektu

        Wytwarzanie powłok o właściwościach przeciwdziałających powstawaniu i szkodliwemu wpływowi korozji biologicznej znajduje się w bezsprzecznej czołówce światowych wyzwań w zakresie technologii materiałowych i ma wymiar globalny, zwłaszcza w odniesieniu do zachodzących zmian klimatycznych. Kluczem do tworzenia nowoczesnych materiałów o zdefiniowanych właściwościach i wprowadzania tych innowacyjnych rozwiązań na rynek konsumencki jest ścisła współpraca świata nauki z sektorem przemysłowym. Zadaniem naukowców są nie tylko badania nakierowane na opracowanie efektywnych metod syntezy związków, ale przede wszystkim przygotowanie technologii, które mogą być z powodzeniem wdrażane tak, aby polepszyć życie każdego z obywateli. Technologie te muszą być nie tylko skuteczniejsze od dotychczas znanych lecz przede wszystkim bardziej ekonomiczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno konsumentów jak i przedstawicieli przemysłu powstał niniejszy projekt.

    Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych badań syntetycznych, aplikacyjnych i powierzchniowych w celu wytworzenia powłoki zapobiegającej zjawisku korozji biologicznej materiałów budowlanych oraz konstrukcyjnych.

Charakterystyka problemu badawczego

  Korozją biologiczną możemy nazwać niepożądane osadzanie się oraz rozrost mikroorganizmów głównie grzybów, bakterii i glonów. Jest to proces wieloetapowy i złożony niosący ze sobą wiele niebezpieczeństw:

    Niszczenie materiałów budowlanych i konstrukcyjnych.

    Zagrożenie dla zdrowia i życia wynikające z pogorszenia jakości powietrza wewnątrz budynków.

    Tworzenie niekorzystnego biofilmu na kadłubach jednostek pływających i sprzętów podwodnych.

    Gromadzenie szlamów w rurociągach.

    Kolonizowanie mikroorganizmów na powierzchni implantów i cewników.