LIDER/5/0011/L-11/19/NCBR/2020

Spis publikacji, zgłoszeń patentowych, doniesień konferencyjnych, prac magisterskich i licencjackich powstałych w ramach projektu


Prace Licencjackie      Prace Magisterskie      Konferencje      Publikacje

1.Zofia Janicka „Amfifilowe właściwości związków krzemoorganicznych”- praca obroniona 06.07.2021r.

2.Alicja Jankiewicz „Surfaktanty silikonowe”- praca obroniona 07.07.2021r.